Käesoleval leheküljel on aastal 2010 Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonnas Raimond Tunneli ja Mirjam Paalese poolt aine Infotehnoloogia koolis raames läbi viidud ning koostatud projekti tulemused.

Projekti käigus valmis näiteid, juhtumianalüüse, situatsioonikirjeldusi ning (arvuti- ja rolli-) mänge käsitlev dokument. Suuremas osas on rõhku pandud just mängudele ning eelnevad alajaotused on toodud, et luua taustsüsteem, mille loomuliku jätkuna võiksid mängud tulla.

Viisime läbi videoküsitlusi erinevate matemaatika-informaatikateaduskonnas töötavate või nende poolt soovitatud inimestega. Video-diskussioonide tulemusena saime hulgaliselt vaateid ja arvamusi, mis kõik avavad teatud mõtteid antud projekti teemadel.

Video-formaati mitte eelistanutel oli võimalik oma arvamust avaldada e-maili või muu digitaalse suhtlusvahendi kaudu. Ka kirjalik tagasiside pakub erinevaid ideid ja suhtumisi arvutimängude mängimisse kui arendavasse tegevusse.

Leheküljel on ära toodud ka mõningane kasutatud kirjandus ning viited erinevatele projekti käigus mainitud mängudele, artiklitele, esitlustele.

Täname kõiki, kes leidsid aega antud teema kohta arvamust avaldada!

Täname: Eno Tõnissoni, kes leidis, et meie ettevõtmine oli toetust väärt; Anne Villemsit, kes jagas meiega oma kogemusi ajast, mil arvutimängud Eestisse jõudsid (samuti ka oma kabinetti Ivar Männamaa küsitlemiseks); Ivar Männamaad, kes pakkus laialdast teavet mängude kasutamise kohta õpetamisel; Pille Pruulmann-Vengerfeldti, kes nõustus varastel hommikutundidel meie küsimustele vastama; Erkki Leegot, kes rääkis meile teadmistest ja kriisisituatsioonidest; Erich Erstut, kes andis mõnevõrra edasi arvutimänge armastavate inimeste seisukohta.

Tänaksin siinkohal ka Mirjam Paalest, kes viitsis minuga seda projekti läbi viia ning video-küsitluste käigus inimestelt ikka ja jälle samu küsimusi küsida ning hoidis sellega intervjuid paremini raja peal.

Täname ka lahkeid dekanaadi-töötajaid, kes meile paaril korral nõustusid koolist ruume andma!

Aitäh ka sulle, kes sa seda lehte praegu loed ja huvitatud oled! :)